Más teaghlach le Gaeilge sibh, foghlaimeoir, duine ag cur ath-aithne ar do chuid Gaeilge thú, nó cainteoir líofa tá rud éigin oiriúnach duit sa síopa seo.

Tá idir cluichí, feiríní, abháir bronntanais agus eile ar fáil in udar.ie le chur le do shaol agus d’eispéaras Gaeilge.

Tóg do chuid ama, breathnaigh thart agus chaith do chuid airgead i nGaeilge!

Má táimid inár gcónaí anois in aois an sraidbhaile domhanda is é udar.ie siopa an tsraidbhaile!

Eoghan Mac Cormaic
Bainisteoir Forbartha, Gnó agus Fiontraíocht

Is as Doire d’Eoghan Mac Cormaic, ach tá cónaí air i nGaillimh lena bhean chéile agus a gceathrar páistí. Tá Eoghan ag obair le Glór na nGael ó 2005 agus roimhe sin chaith sé cúig bliana fostaithe le Gaeilge Locha Riach. Ceapadh Eoghan ar Bhord Fhoras na Gaeilge i 2006 agus mar LeasChathaoirleach ó 2007. Bíonn sé gníomhach ag cruthú cluichí boird agus díslí as Gaeilge ina shaol oibre, agus a shaol phearsanta chun cuidiú le háiseanna oideachais agus sóisialta a fhorbairt do phobal na Gaeilge.

Úna Ní Chonaire
Oifigeach Forbartha

Úna Ní Chonaire is a native speaker of Laimbé, Rath Cairn, Co. Meath. She attended Scoil Uí Ghramhnaigh and Rath Cairn Community College. She was experienced as a leader at Summer Camps. Una was appointed to the board of RTÉ Authority in 2005 and spent three years as a Board member. She is working with Glór na nGael and Udar.ie since 2007, initially as an office administrator, and more recently as a development officer.

HANNAN NÍ BHAOILL
WEB MANAGER

ag Teacht